Personvernerklæring


Priser:
Alle priser er inkl. mva og eksl. frakt. Vi kan uten varsel endre prisene ved endringer i valutamarkedet.

Leveringstid: Normal leveringstid på lagervarer er 2-5 dager. For bestillingsvarer 1-12 uker. Veldig variert på årstider da vi opplevere at frakten tar lengre om sommeren og vinteren slik at det da lettere kan oppstå forsinkelser. Normalt sett vil det ta 10-16 dager med coiloverkit så lenge produsent har på lager.  

Forskuddsbetaling lagervare: 
Ved forskuddsbetaling på lagerført vare sendes varen ut umiddelbart fra vårt lager så fort beløpet er bekreftet på vår bankkonto.
En kan også betale med VIPPS: 89094
Sendingsnummer blir formidlet via mail.


Bestillingsvarer:
Alle varer som ikke er normal lagervare og som må bestilles kreves det forskuddsbetaling av hele summen om ikke annet er avtalt.
Når varen er ankommet vårt lager så sender vi den ut samme dag såfremt det lar seg gjøre. Informasjon om dette samt sendingsnummer blir da sendt til din mailadresse.


MERK! Avbestilte  bestillingsvarer vil blir fakurert kunden med variert % andel av summen. (Typisk 20-50%) Varer som regnes som spesialbestillinger herunder senkesett, luftunderstell og eksosanlegg som blir bestilt etter kundes spesifikasjoner taes IKKE i retur eller avbestilles såfremt det er sendt fra leverandør. Reservedeler kan også gå innunder dette.Retur:
Merk: Ved all retur/reklamasjon, skal retur/reklamasjonsskriv fylles ut og legges med i retur pakken. 

Angrerettsloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren.
Se angrefrist loven:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Følgende varer taes ikke i retur:

  • Spesialbestilte varer
  • Varer som ikke ligger i orginal embalasje
  • Varer som er skadet/ripet under montering
  • Om det har gått lengre tid enn 20 dager etter levering
  • Lakkerte deler
  • Reservedeler
  • Deler som har blitt montert

Reklamasjon:

Før feil meldes til Laaav.no bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Laaav.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Laaav.no umiddelbart slik at de kan iverksette tiltak for hjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldene dersom denne ikke gir Laaav.no melding innen rimelig tid etter at denne har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 

Tilbakesendelse av vare skal alltid avtales med Laaav.no på forhånd. Pakker sendt tilbake uten avtale eller mot postoppkrav vil ikke bli avhentet. Ved reklamasjon ta kontakt med reklamasjonsansvarlig ,  ved mail til butikk@Laaav.no 


Montering: 

Husk å kontrollere at du har fått riktige deler og at Tüv-dokumentene tilsvarer de delene som du har mottatt FØR du monterer. Montering og bruk skal skje i hendhold til tuv dokumenter. Laaav.no tar ikke ansvar for kostnader på montering ved montering av feil deler. Deler som ikke er montert av kompetent/fagpersonell mister garanti. 


Garanti: 

Laaav.no følger produsentenes garanti som regel minimum 1 år. Produsenten garanterer for funksjonaliteten på produktet i garantitiden. Garantien dekker IKKE feil bruk, feil montering, ytre skader eller manglende vedlikehold. Tapt arbeidsinntekt, kostnader ved montering etc. dekkes ikke i forbindelse med garantisaker. Alle garantisaker skal underrettes oss umiddelbart den oppstår, tilbakesending av produkt skal dekkes kjøper om ikke annet er avtalt og ved påvist garanti vil porto bli dekket av Laaav.no. Produkter som sendes tilbake til oss uten avtale og produkter som blir sendt i postoppkrav vil ikke bli hentet ut. 


Force Majore: 

Om Laaav.no blir forhindret fra og levere eller foreta pliktig omlevering i forhold til utenforstående hendelser som brann, krig, naturkatastrofer, restriksjoner i forhold til valuta, opphør av leverandører etc. eller liknende omstendigheter som omhandles under dette punkt vil Laaav.no påberope seg fritak for alt annet ansvar enn å kreditere den mangelende vares tilhørende kjøpesum. 


Tvister: 

Alle tvister som måtte omhandle uenighet om bestemmelser eller betingelser henvises til Bergen Tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal behandles under norsk lov ved dette verneting. 


Luftunderstell: 

Alt luftunderstell må og skal monteres av spesialister. Det er såpass avanser og ombyggingen er ofte så omfattende at feil montering kan ødelegge komponenter eller forringe kvaliteten. Alle luftkit/ KW HLS kit anser vi som spesialbestilte varer. Varer til sjeldne biler og varer bestilt etter kundens eget ønske havner også i spesialbestilte varer kategorien. Vi tar forbehold mot evt. feil trykk og bilder.  


Speed Tech Industries AS,  2020